Visegrád-Nagyvillám Sípálya Fejlesztési Terve
(2004. 11. 29.)

1. Bevezetés

Gutbrod Rezso üzemeltető

Gutbrod Rezső síoktató vagyok a Nagyvillám Sípálya üzemeltetője. A Magyar Sí Szövetség megbízásából készítettem el a sípálya fejlesztési tervét. A sípályát 1994 óta üzemeltetem, mely során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Mint síoktató, és mint a sípálya üzemeltetője, magyarországi és külföldi útjaim során, a sízés és oktatás élvezetén túl, mindig is különös figyelmet fordítottam arra, hogy minél pontosabban felmérjem az egyes pályák adottságait és üzemeltetési feltételeit.

1.1. Előzmények

Az utóbbi években, a magyarországi kedvezőtlen téli viszonyok miatt, behatóan tanulmányoztam egy esetleges hóágyús beruházás megvalósításának lehetőségét. A beruházáshoz rengeteg adatot gyűjtöttem, melynek jó része még a fejemben van. Ezzel a tanulmánnyal szeretném a Nagyvillámi Sípályára vonatkozó terveimet összefoglalni. A tanulmány célja, hogy beruházókat nyerjek meg a sípálya fejlesztéséhez és megnyissam az utat állami támogatás elnyeréséhez. A fejlesztési terv illetve elképzelés persze nem teljes, és egyes részei talán még csak vázlatosan vannak kidolgozva, de a fejlesztés alapkoncepcióját tartalmazzák és a kívánt részletek a szükség szerint bővíthetők.

Mint hatósági munkában járatos ember (a térség erdőfelügyelője vagyok) tisztában vagyok azzal, hogy az építéshez szükséges engedélyek beszerzése mivel jár. A jelentősebb szakhatósági hozzájárulások ügyében több tárgyalást is folytattam, informálódtam, és nem látom alapvető akadályát a szükséges környezetvédelmi és építési engedély pozitív elbírálásának.

1.2. A Visegrádi Kiránduló Központ

A kiránduló központ alapgondolata a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság idején Dr. Madas László igazgató nevéhez fűződik, aki korát megelőzve már az 1970-es években európai módon gondolkodva fektette le a központ alapjait. A cél, az egyre fokozódó turizmus káros hatásainak mérséklése az erdőtömb belsejében, egy a tömb szélén elhelyezkedő olyan központ létrehozásával, ahol a felüdülni, sportolni vágyó emberek többsége megtalálja szórakozásának feltételeit.

Sípálya a várral
Fotó: Greguss Tamás http://gregussfoto.uw.hu

A központ infrastrukturális hátterének nagy része elkészült (utak, parkolók, víz, áram, szennyvízvezeték stb.), de a tervezett létesítmények, az időközben megcsappant állami támogatás következtében, nem épültek meg.

1.3. Sípálya koncepció a kiránduló központban

A kiránduló központ téli program kínálatába értelemszerűen beletartozott egy új sípálya kialakítása. A sípálya elképzelés már 1977-ben, terv formájában megfogalmazódott. Az ERFATERV 1980-ban, 79.7263 számú tervében már a vezetékes vízre épülő hóágyús tervét is elkészítette. A megvalósítás azonban elmaradt. A nyomásfokozó és vízhűtő megépítésének mellőzésével Budapesten a Normafánál kipróbált hóágyús berendezés kudarcot vallott. Közrejátszott a kudarcban az is, hogy a megvett hóágyú típus nem felelt meg a magyar időjárási feltételeknek és a túl meleg vezetékes vizet nem hűtötték le. Talán ennek is köszönhető, hogy a kiránduló központban tervezett hóágyús rendszer ezek után nem épült meg.

2. Jelenlegi állapot

A sípálya ma is látható képe, többségében az 1986-os fejlesztés eredménye. Sajnos az akkori koncepció több szempontból sem volt szerencsés. Az É-i oldal választása egyértelműen pozitív, de a pénzügyi keret szűkössége miatt a felső sípálya szakaszt túl meredekre építették, és a vonórudas sífelvonó helyét és fajtáját nem jól választották meg. A pálya alsó szakasza 1997-ben már saját beruházásból került bővítésre. Ezzel a reálisan használható alsó pályarész 3 nyomvonalra bővült. Legutolsó beruházásra tavaly került sor, melynek során az újonnan vásárolt tolókaros felvonóval már 3 felvonó és felújított pályavilágítás áll a sízők rendelkezésére.

2.1. Sípályák

A pálya gerincét egy meredek 250 m-es szakasz, és az 1997-ben épült 250 m-es lankásabb alsó szakasz adja. Egy másik lehetőség, a meredek rész elkerülésére kialakított 500 m-es, széles erdei útszakaszokból álló erdei pálya, és a hozzá kapcsolódó 2. lankás, 300 m-es pályaszakasz. Végül a 3. lankás szakasz következik (350 m), mely aljában alakítottam ki a kezdő pályát. A gerincpálya felső szakasza, még nemzetközi mércével mérve is meredek.

Kilátás a felső pályáról
Kilátás a felső pályáról

Ez annak köszönhető, hogy azt az építés során nem a terveknek megfelelően alakították ki. Sajnos a felső szakasz építése során sziklát fogtak, melyet nem robbantottak ki, és így a szükséges bevágást és töltést nem tudták kialakítani. Kár, hogy ilyen fél megoldás született! A síelőkkel gyakorta érkező szánkós vendégek részére, a kezdő pálya mellett alakítottam ki a kb. 150 m hosszú szánkópályát. A sípálya mellett van lehetőség a sífutásra is, melyre lehetőséget síszánas nyomfektetővel biztosítok. Tavaszi és őszi időszakban, jövő évtől, a gyepsíelés újraélesztését tervezem. A pályák lankás részei alkalmasak a gyepsíelésre, melyet az utóbbi évek rendszeres kaszálásaival értem el.

2.2. Sífelvonók

A sípályákat 3 felvonó szolgálja ki. A 2003-ban vásárolt tolókaros lifttel a pálya alsó szakaszán már 2 db lift működik meghosszabbított nyomvonalon. Vele párhuzamosan készült el a pályavilágítás is, mely a mai legkorszerűbb Nátrium halogénlámpákkal került kialakításra.

1.) vonórudas (tányéros) szintkülönbség: 140 m kapacitás: 540 fő/óra

2.) tolókaros I. (alacsony kötelű) szintkülönbség: 50 m kapacitás: 450 fő/óra

3.) tolókaros II. (alacsony kötelű) szintkülönbség: 50 m kapacitás: 450 fő/óra

2.3. Parkolók és épületek

A sípályához tartozik egy 20 és egy 100 autó befogadására alkalmas ingyenesen használható parkoló. A szerpentin út mellett, egy oldalon is van lehetőség parkolásra. A sífelvonókhoz tartozik egy pénztár-büfé házikó és egy felvonóépület 4 db ingyenesen használható fa WC-vel. A pálya közelében található Erdei Művelődés Házában melegedő, büfé és folyóvizes WC is üzemel.

2.4. Pályakarbantartás

A sípályák lankás részének taposásához 2 db síszánt használok. Kellő időben végrehajtva, ezzel a módszerrel meglepően jó pályaminőséget tudok előállítani. Persze ez a módszer csak természetes hónál alkalmazható. A sípályák rendszeres nyári kaszálásához alkalmazott összkerekes (csörlős) gépemet, lánctalpas (tolólapos) ratrakká lehet átalakítani, mellyel elsősorban az elkerülő erdei pályaszakaszt tartom karban. A felső meredek részt sajnos nem tudom ápolni, viszont az alsó pályaszakaszok nem buckásodnak ki. Itt egy idő után a pályák jegesedése okoz gondot. (A kis lánctalpashoz nincs daráló adapter)

Rasant Schnee-Trak
Rasant téli változata

2.5. Üzemeltetés

A téli üzemkezdetet az időjárás határozza meg. Sajnos az egyre szélsőségesebb, ha hideg van csapadék nincs, ha csapadék van, az eső formájában esik. Minden havas napot maximálisan ki kell használni, ezért már 10 cm hó esetén megtaposom a pályákat. A füves aljú pályákon a hó, leszámítva a meredek részt, az olvadásig általában meg is marad elég jó minőségben. Ez az alsó 3 pályaszakasz igen kedvező lejtésének köszönhető. Sajnos a meredek rész taposását eddig még nem tudtam megoldani, ide azonban jóval vastagabb hótakaróra lenne szükség. 2003-ban az új tolókaros lift beállításával hosszabb felvonó nyomvonal kialakításával az alsó pályaszakaszok is jobban kihasználhatók lettek, egyúttal a korábban épített pályavilágítás is korszerűsítésre került. A beruházás célja az volt, hogy a hétvégi sorbanállást csökkentsem elviselhető szintre, és a gyér hétközi forgalmat az esti világítással megnöveljem. Ezért, a Budapesttől mindössze 42 km-re lévő pályán, minden havas nap, világítással este 9-ig üzemelek. A sípálya üzemeltetését egyéni vállalkozási formában végzem, eddig egyetlen fillér állami támogatás igénybevétele nélkül. A jövőben, a pályázati lehetőségek kihasználásával is próbálom segíteni az üzemeltetést és a fejlesztési terveket.

3. A fejlesztés irányai

A nagyvillámi sípályán, hasonlóan hazánk más sípályáihoz, a hóhiány okozza a legtöbb gondot. A rövid havas szezonok miatt évről évre a túlélésért megy a harc. Nehezíti még a helyzetet az is, hogy az utóbbi 14 évben a határok megnyitásával a síelők belekóstolhattak milyen is igazi pályákon a síelés. Ez az igényesség túlzott elvárásokat támaszt a hazai sípályákkal szemben. A szomszédos Szlovákiában is nagyarányú fejlesztések indultak meg, egyre több sípályán építettek ki hóágyús rendszert. Persze a szlovákok adottsága valamivel jobb, de a hóágyúk alkalmazásával meglepő módon, hazánk havas körülményein is jelentősen javítani lehetne. A hóágyús rendszerek megvalósításának alapvető feltétele a megfelelő mennyiségű, lehetőleg tiszta és hideg víz. Ennek a feltételnek hazánkban kevés sípálya tud megfelelni. A természetes vízfolyások nem elég bővizűek, és a víz összetétele sem a legkedvezőbb. A Nagyvillám Sípálya mellett sem áll rendelkezésre bővizű, tiszta patak, de szerencsére kellő mennyiségű ivóvíz van. Visegrád Város vízfelhasználása ugyanis a tél folyamán a töredékére esik vissza, így megfelelő eladatlan, szabad kapacitással rendelkezik. Ezt a lehetőséget ki kell használni! A pályára készült olasz hóágyús rendszer (www.technoalpin.com) beruházási terve szerint (melyet a Szlovák hóágyús rendszerek fő építője a Ski-Engineering készített még 1999-ben), az eddigi kb. 15 napos havas szezon legalább 72 napra módosulna. Persze a rendszer kiépítése jelentős összegbe kerül, de a Budapesttől mintegy 40 km-re levő, igen szép fekvésű pálya kihasználtságához nem férhet kétség.

A fejlesztésre két, egymásra épülő lehetőséget vázolok fel.

3.1. I. ütem:

Az I. ütem csekélyebb beruházást igényel. A hóágyúzott pályák elsősorban a tömegsport igényeinek felelnének meg, és a Magyar Sí Szövetség gyerek versenyeinek egy részét lehetne itt megrendezni. A pálya és a felvonók természetesen alkalmasak snowboardozásra is. A világított pálya szélén ugratók kialakításával kisebb sicross és boardercross versenyek megrendezésére is lenne mód. Ugyanezen a pályán téli mountain bike versenyt is lehetne rendezni. Persze a pályák kivilágítása alapfeltétel, így a minél optimálisabb kihasználtság, és ezzel együtt a megtérülést is segítendő, a meglévő világítás fejlesztése feltétlenül szükséges.

Terveim szerint a dupla tolókaros lift melletti széles (40 m x 250 m) pályaszakasz hóágyúzása lenne az első feladat. Erre jelenleg egy új beruházási ajánlat készül a mátraszentistváni hóágyús beruházást is tervező Wintertechnik (www.wintertechnik.at) céggel. Kezdetben egy, esetleg kettő nagy teljesítményű hóágyút vennék (mely akár az előnyomó kompresszor és a vízhűtőt is magába foglalná) és a lehető legkevesebb csővezeték beépítésével szeretném a beruházás költségeit reális keretek közé szorítani, szem előtt tartva a minőségi megoldást. A beruházás bővítésére persze a későbbiekben lehetőség lenne. A hóágyús rendszerhez kell egy használt pályakarbantartó gépet (www.pistenbully.com) is beszerezni, mely a daráló szerkezetével képes naponta, a feltehetően intenzíven használt pálya karbantartására. Új felvonókra a közeljövőben mindenképpen szükség lenne. Terveim szerint a meglévő sífelvonó nyomvonal bővítésével egy dupla korongos vagy egy csákányos liftre (www.doppelmayr.com) lenne a jövőben szükség párhuzamos nyomvonalon felállítva (hosszuk mindössze 250m). Ezzel várhatóan a kezdeti nagy sorbanállás jelentősen csökkenthető lenne.

A meglévő tolókaros liftek a kezdő pálya mellé, lennének felállítva, ahová egy snowtubbing pályát (nagy autógumival lecsúszás, (www.erlebnisberg.at) tervezek kialakítani. A sízés mellett ugyanis nagyon népszerű itt a szánkózás is, mely igényeket ezzel a pályával ki lehetne elégíteni.

Feltehetően Budapestről és környékéről igen nagyszámú kezdő és újrakezdő síző gyerekes családos ember venné igénybe a pályákat, melyhez egy profi sí és snowboardiskola kialakítását is tervezem a hozzá tartozó kölcsönzővel és síszervízzel együtt. Az eddigi tapasztalatok alapján a főleg kezdő snowboardosok is jelentős számban jönnének akár a hangulatos esti világítást is igénybe véve.

Mivel a téli időszak a hóágyus beruházással is csak mintegy 2,5 hónapos, a pályák és felvonók jobb kihasználtságának érdekében nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a nyári (őszi/tavaszi) időszakra. Mivel a pályák adottságai kedveznek a nyári felhasználásnak, a tavaszi és őszi időszakban a felkészüléshez gyepsí (www.grasski.at), illetve a kezdő sízőknek alkalmasabb rollsí (Skinov) (www.grass-ski.alpesprovence.net) oktatást tervezek. A mai korszerű oktatási tematikába tartozó carving sí technika a gyepsível könnyen elsajátítható, mivel ezzel az eszközzel csak farolás mentes élen vezetett párhuzamos ívek húzhatók. A snowboardosoknak ajánlom a terep gördeszkát és a füves pályákon is használható grassboardot (http://www.rollsurfing-funsport.de/)

Gyepsí
Gyepsízős csapat

A pálya biztonságos téli üzemeltetéséhez műanyag sípálya elemek felhasználására is szükség van. Tervezek egy jó minőségű (nem olajos kenésű) hosszú műanyag pályát is, melyen természetesen szintén intenzív oktatás folyna, de lehetőség lenne az, oktatás nélküli, egyéni felhasználásra is. A mai korszerű műanyag pályákon csúszás megközelíti a téli csúszás élményét és a sílécet valamint a deszkát, a vizes kenésnek köszönhetően nem veszi túlzottan igénybe. (http://www.snowflex.com, http://www.everslide.com ).

A fejlesztések célja természetesen nem a külföldi sípályákkal vetélkedés. Mivel Magyarországon egyre többen szeretik meg a síelést, mely élményt szeretnének barátjukkal, barátnőjükkel vagy családjukkal is megismertetni, egyre nagyobb igény mutatkozik a síoktatásra. Ehhez elérhető közelségben kellenek erre alkalmas sípályák. Visegrádon a Nagyvillám sípálya és a hozzá kapcsolódó síiskola pont ezt az igényt szeretné minél magasabb színvonalon kielégíteni. Szeretnék a már meglévő, elsősorban gyerekek által használt, városi műanyag pályák mellé egy továbblépési lehetőséget biztosítani a felnőttek részére is, a mind teljesebb felkészülés érdekében.

Ma is még gyakran előfordul, hogy a külföldi drága síutakra felkészületlenül utaznak el az emberek. Ez több szempontból is kedvezőtlen.

Egyrészt nem tudják kihasználni, megfelelő tudás hiányában, a drága síbérletüket.

Másrészt az erőltetett és nem csiszolt mozgásnak gyakran sérülés lesz a vége. Rendkívül sok sípályás baleset elkerülhető lenne egy kis felkészüléssel.

Harmadrészt a gyerekek síút előtti oktatásával lehetőség nyílik arra, hogy az egész család együtt síeljen, illetve a síiskola szervezésében a gyerekek a jól ismert oktatóval síeljenek a felnőtteknek szabad mozgást engedve.

Az első ütemű beruházás már jó lehetőséget biztosítana különböző gyerek valamint vállalati versenyek megrendezésére is. A pályavilágítás lehetőséget teremtene akár a munka utáni rendszeres edzések megtartására is.

A tervek között szerepel még a vendéglátást, oktatást, kölcsönzést és síszervízt is magában foglaló, tájbaillő síház kialakítása a pálya alján, melyre a város rendezési terve is lehetőséget ad. Természetesen a hiteles tájékoztatás eszköze a webkamera sem hiányozhat a beruházásból. A jelenlegi parkoló férőhely bővítésére, amennyiben a későbbiekben szükség lenne rá, a terület rendelkezésre áll.

Úgy gondolom az első ütemű beruházás megvalósítása is, nagy lendületet adhatna a Budapest környéki síéletnek, és egyszerre szolgálhatná a gyerekes családos tömeg és versenysport érdekeit is.

3.2. II. ütem:

A II. ütem a haladók számára is megfelelő gyakorlási lehetőséget nyújtana. Persze a tervezett új pálya hossza nem vetekedne a külföldi pályákéval, de 500 m-es hosszával és 140m-es szintkülönbségével, akár edző és versenypályák kitűzésére is lehetőséget adna. Így részben alkalmas lenne a Magyar Sí Szövetség junior és felnőtt versenyei egy részének megrendezésére, illetve a versenyzők felkészülésének biztosítására hazai körülmények között. Ez a változat lényegesen többe kerülne, mert itt a hóágyús rendszer, világítás és új, legalább 2 ülős, nagy kapacitású felvonó kiépítése mellett, a meredek pálya szinte teljes átépítésére is szükség lenne. Jelenleg ugyanis a haladók által használt meredek pályaszakasz közvetlenül csatlakozik a kezdő középhaladó pályákhoz, ami közel sem optimális és nagyobb forgalom esetén konfliktusokhoz is vezethetne. A nagypálya önálló nyomvonalon történő megépítése a jelenlegi túl meredek felső szakasz optimálisabb kialakítására is lehetőséget adna.

A tervezett ülős felvonó nyári kihasználására is lenne lehetőség, hiszen már megépült a jelenlegi nagyfelvonó nyomvonalhoz csatlakozó nyári köteles lesikló élménypálya a CANOPY. A gyalogos turisták is igénybe vennék a rendkívüli kilátással büszkélkedő felvonót, valamint a speciális kerékpáros szakág (downhill) részére is pálya kialakítására nyílna lehetőség. Ehhez a beruházáshoz már hóágyús víztározó kialakítására is szükség lenne, valamint az építés költségei is nagyságrenddel magasabbak lennének az I üteméhez képest.

Úgy gondolom az I. ütem sikeres megvalósítása jó alapot teremtene annak későbbi bővítéséhez és a II. ütem megvalósításához, már nagyobb állami támogatás igénybevételével.

Az I. ütem megvalósíthatóságának bizonyításra nagy szükség van, mert jelenleg az összes magyar sípályás fejlesztési elképzelést, ami az igen fontos téli tömegsport alapja, azzal söprik félre a pályázatoknál döntéshozók, hogy nem megvalósítható. Úgy gondolom, hogy a Mátrában önerőből indult két hóágyús fejlesztés várható sikere hatással lenne az itteni fejlesztésekre is. A közvetlen tapasztalatszerzés érdekében a sípályák üzemeltetőivel napi kapcsolatban vagyok (www.sipark.hu , www.matracentrum.hu)

A pályázatok kiírásánál végre figyelembe kéne venni, hogy magyar pályák is léteznek és a tőlünk Nyugatra és Északra lévő nagyobb sícentrumok is csak jelentős hóágyús beruházások árán, jelentős állami támogatással tudják megvalósítani elképzeléseiket bármilyen magasan is fekszenek.

Amennyiben bárminemű észrevételt szeretnének a tervhez fűzni, szívesen venném, ha írnának a sípálya emil címére.

Amennyiben tudok, mindenkinek válaszolni fogok. Persze a fejlesztés a honlapot is utol kell érje, így tervezem fórum létrehozását is, lehetőséget teremtve a vélemények szabad cseréjére.

Visegrád, 2004. 11. 29. Gutbrod Rezső
 
Főoldal  |   Partnerek  |   Impresszum  |   Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!